Succes gebaseerd op vijf bouwstenen

Het succes van de werkwijze van BEMASU is gebaseerd op vijf bouwstenen: kwaliteit, kosten, levering, ontwikkeling en management. Door elk van deze bouwstenen binnen uw organisatie te implementeren, zorgt u voor een goed resultaat op korte en lange termijn.

De kwaliteit van het product wordt voor een groot deel beïnvloed door de activiteiten die worden uitgevoerd tijdens het productieproces. Door deze activiteiten afzonderlijk en als geheel kritisch te beoordelen om vervolgens te gaan optimaliseren, wordt het proces en daarmee de kwaliteit verbeterd. Dit hoeven geen langlopende trajecten te zijn. Met de methodiek van BEMASU worden er op korte termijn resultaten geboekt en gaat de foutscore op het eindproduct fors omlaag. De prestatie wordt afgezet in PPM’s (parts per million). Een score lager dan 50 PPM is een realistisch doel dat BEMASU standaard bij iedere opdrachtgever hanteert. Kent u uw eigen PPM-score niet of zit uw bedrijf boven 50 PPM? Bel dan direct BEMASU.

Opdrachtgevers van BEMASU hebben inmiddels al meerdere officieel erkende awards gewonnen met de kwaliteitsverbetering van producten. Deze prijzen hebben een hoog aanzien binnen de branche en verbeteren van uw bedrijfsimago.

BEMASU realiseert een structurele kostenreductie van 30% of meer. Referenties zijn opvraagbaar. De kostenverlaging zorgt voor een directe verhoging van het rendement. Natuurlijk maken ook de inkoop van goederen en diensten deel uit van de analyse en aanpak van BEMASU. In algemene zin worden alle uitgaven opnieuw bezien, gepland en onnodige uitgaven worden opgeschort.

Dit economischer omgaan met budgetten is een relatief klein onderdeel van de weg naar structurele kostenreductie. Veel belangrijker is het om te zorgen voor een constant proces en product. Het ontwerp, het proces en de gebruikte materialen worden dan ook tegen het licht gehouden. Procesoptimalisatie zorgt voor een vermindering van faal- en inkoopkosten. Op zoek naar efficiency, effectiviteit en hoger rendement? Neem contact op met BEMASU.

Een plan van aanpak is de basis om de logistiek en de aansturing daarvan binnen uw bedrijf te verbeteren. Vervolgens borgt BEMASU de opvolging en een leverbetrouwbaarheid van minimaal 98,5%. Bij leveringen aan de lijn van voertuigfabrikanten hanteert BEMASU uiteraard een leverbetrouwbaarheid van 100%. Verschillende stappen binnen het logistieke proces worden aangepakt. Denk aan retourverpakkingen, inrichting van het magazijn, voorraadbeheer, orderadministratie, planning, afroep en expeditie.

Scoort u bij enkele klanten een leverbetrouwbaarheid van 100%? Samen zorgen wij ervoor dat deze score geen uitzondering hoeft te zijn. Een hoge score op leverbetrouwbaarheid draagt bij aan het rendement en het imago van uw onderneming. Profiteer nu van de kennis en vaardigheden van BEMASU.

BEMASU zorgt voor tijdig aanhaken van leveranciers als partners bij de ontwikkeling van (nieuwe) producten. Belangrijk is dat producten maakbaar en herhaalbaar zijn. De werkwijze en behaalde successen vanuit de Automotivebranche vormen bij BEMASU de basis voor het ontwikkelproces van nieuwe producten. Een product in één keer goed produceren is essentieel om positief bij te dragen aan het bedrijfsrendement. BEMASU werkt binnen de bouwsteen Ontwikkeling met een ontwikkelplan, met hierin de te nemen stappen om maakbaarheid te garanderen.

In een periodiek overleg wordt de voortgang van de stappen besproken volgens vooraf vastgesteld scores. Het doel van het periodiek overleg is het ondersteunen van de voortgang en het aantonen van de zwakke punten, om hierop direct te kunnen ingrijpen. De time-to-market wordt hiermee zo kort mogelijk gehouden. Realisatie en marktintroductie volgt hierdoor altijd via de vooraf besproken tijdslijnen. Schakel BEMASU in voor een beter ontwikkelproces.

Kwaliteit is de rode draad door een gehele organisatie. Elke medewerker zet zijn of haar kwaliteit in vanuit de beklede functie. Werken binnen de gestelde ISO-normen vormt de basis tot succes. Voor een succesvol bedrijf is een doortimmerd bedrijfsplan van zeer groot belang, maar ook de betrokkenheid van de medewerkers en het management zijn een vereiste. De DGA en het managementteam dragen de filosofie op een positieve wijze uit binnen het bedrijf.

Een snellere acceptatie en een betere uitrol van de filosofie onder het personeel zorgt voor een hoge aanwezigheidsgraad. Het volgen van trainingen en opleidingen door zowel de medewerkers als het management zorgen voor vergroting van de kwaliteit. Andere gevolgen zijn een vergroting van het werkplezier en een verlaging van het ziekteverzuim. BEMASU heeft inmiddels diverse ondernemers op weg geholpen. Samen voorop lopen, oftewel de beste zijn in de markt, leidt tot een hoger rendement. Interesse?